Tìm chuyện quên tên
Members

Nội dung truyện là: Hai thằng được nữ thần triệu hồi đến một thế giới khác. Hai thằng mỗi người được một con Elf làm nô lệ. Công việc của hai thằng là phải xây dựng lại thế giới này. Xây nhà, xây thành, làm tiền giấy bằng máu rồng,...

Ae nào nhớ cho mình xin tên

2 Bình luận

Chắc là Charging Magic with A Smile phải không? ._.
Xem thêm
KD/A Jkay
Chủ post
Cảm ơn
Xem thêm