Thắc mắc
Members

Bộ này eng hay raw full chưa anh em nhỉ? Nếu raw full rồi eng chưa thì có cách nhau xa không ạ? Mình chỉ muốn hỏi thôi ạ...

1 Bình luận