Tuyển người dịch và edit
Members

# Công  việc mô tả của trans:

Chuyển từ Eng sang Việt

Lượng từ 4-10k from

Thời gian làm việc: tùy chọn mức độ của chương

Yêu cầu:

- The Engagement up to get up

- Hòa đồng với người trong nhóm

- And do not lười biếng

# Công  việc mô tả của chỉnh sửa:

- can fix error of the services

- hòa đồng với người trong nhóm

- Và đừng lười là được

Lưu ý: liên hệ với kars qua facebook để vô nhóm dịch 

https://www.facebook.com/trieubgsans

 

~ Hãy tham gia cùng chúng tôi ~

 

15 Bình luận

Đừng lừoi
Xem thêm
bạn còn nhận không bạn
Xem thêm
dragonblue
Chủ post
Chat face với mình bạn
Xem thêm
anou, tôi là một con trans đang tìm chỗ che nắng che mưa nè.
Xem thêm
dragonblue
Chủ post
Chat face cho tiện bạn
Xem thêm
Đọc thấy dòng no lười là trớt quớt rồi
Xem thêm
Vịt lên sàn
Xem thêm
ủa nhớ bộ này nhân sự khủng lắm mà :v
Xem thêm
dragonblue
Chủ post
26 thành viện giờ còn 3 thành viên hoạt động
Xem thêm
Cá cảnh mại zô desu
Xem thêm
Riết rồi thành cá chiên như t giờ.
Xem thêm
Chữ Đừng kìa bác
Tuyển edit nhanh đi nào
Xem thêm
dragonblue
Chủ post
Edit tạch hết rùi mới đi tuyển nè :'((((
Xem thêm
dragonblue
Chủ post
Kars không lười đi copy từ fox đâu ~
Xem thêm