Tuyển editor có khả năng
Members

Mình vẫn muốn theo tiếp bộ này, nhưng ngặt nỗi bản Eng nó thiếu/ ăn bớt kha khá đoạn của Jap, mà mình thì chẳng biết mống Jap nào. Vậy nên mình cần 1 edit có khả năng đọc được Raw và hành văn tốt để phụ mình làm tiếp bộ này.

Ai muốn ứng tuyển thì liên hệ mình nha.

Link raw cho ai có hứng thú

18 Bình luận

Ana
Chủ post
Đào đào
Xem thêm
Ana
Chủ post
@Đổi tên gấp: Giúp em đi mà
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
*Bước ngang qua.
Xem thêm
Cá kiểng già lão tới rồi đeyyyyyy
Xem thêm
Xin 1 slot vào đọc truyện trước nào bác ơi
Xem thêm
Ahehe, cá cảnh như mọi khi!
Xem thêm
Lăn ngang~~
Xem thêm
Ana
Chủ post
Sư tử-el có muốn vào làm với em hông nè
Xem thêm
@Ana: Thân mình lo còn chưa xong sao mà đú nổi
Xem thêm