Cho xin ảnh
Banned Members

Nhờ mọi người gửi mấy tấm ảnh liên quan đến anime (đặc biệt là loli) hộ.

6 Bình luận

Đây đ*o phải nơi xin ảnh, ok
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Higashiayano Hachiya
@Higashiayano Hachiya: chưa gì đã sừng cổ lên rồi @@
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
lại thêm một Joker
Xem thêm