Cần Tư Vấn Giúp Truyện

Các bạn tư vấn giúp mình 1 bộ dark fantasy hay với

Tập trung vào cảnh máu me, bạo lực và giết chóc

Hoặc 1 bộ main chăm rau(ngọt) 

:v

2 Bình luận