Có bạn nào quan tầm đến bộ Seven bên sonako k ? Mình đanh định dịch bộ này :v
Members

4 Bình luận

Bác cứ triển đi. Em ủng hộ 2 tay ^.^
Xem thêm
B0n
Chủ post
Bình luận đã bị xóa bởi EmbersGlow
Đang đọc bộ này~
Khá hay~ tính sẽ trans sau khi bộ đang làm kịp eng~ :p
Xem thêm
thích thì cứ làm có ai ngăn bạn đâu :v
Xem thêm