Có bạn nào từng đọc "I've transmigrated into this movie before"
Members

Có bác nào gánh bộ này không? Bộ này rất hay và cảm động nhưng mình vẫn chưa thấy ai dịch. Nếu nhiều bạn có hứng thú thì nói mình cái. Mình sẽ dịch bộ này.

4 Bình luận

nghe mô tả giống kinh dị thế.
Xem thêm
Vào cái topic gợi ý ln wn cho các trans kìa, lập cái này làm gì?
Xem thêm