Thông tin nhân vật

Cho hỏi những người trong team main+gia thế(chủ yếu là mấy người vào đầu sau thôi) 

4 Bình luận

lập ra hẳn 1 topic để hỏi mấy thứ linh tinh
Xem thêm
Fui
Mod
Topic từ 1 năm trước còn đào lên làm gì?
Xem thêm
Cơ bản:
-zena: gái Satou gặp đầu tiên nhất. con gái gia đình hiệp sĩ. dx anh truyền cho phong thuật. dx Satou hứa bảo bọc. Sau này hưởng Thần kĩ từ Thần.
-karina: satou gặp ở lãnh địa Muno. con gái nam tước quèn, nhờ công Satou mà lên con gái hầu tước/ có chức tử tước lun. chuyên tu võ kĩ.
-sera: gái dx Satou cứu sống (LN thì khác). con gái vương công. thần quan/ miko của Tenion. chuyên tu thánh thuật. Sau này hưởng Thần kĩ từ Thần.
-công chúa sistina. satou gặp ở vương đô Shiga. có hôn phối. là công chúa Shiga. chủ tu GOLEM.
>>>Đây là đội hình chính của team bạch ngân 21.gif
Xem thêm
Thanks nhiều
Xem thêm