Góc tìm truyện
Members

Em muốn tìm truyện Trung

Nội dung: 1 thanh niên xuyên không nhưng điều khiển 2 thân xác, 1 nam, 1 nữ, nữ bị công tử bắt (hiểu lầm), còn nam bị đánh.

1 Bình luận

Chắc ý bạn là bộ này?
AFTER TRANSFORMATION, MINE AND HER WILD FANTASY
Mà cảm phiền bạn đừng lập topic riêng cho mấy cái chuyện nhỏ nhặt này nữa, muốn tìm truyện thì qua đây mà hỏi
https://ln.hako.re/thao-luan/1254-novel-tu-tuc-hoi-dap-hoi-xin-truyen-tu-az?comment_id=479135&reply_id=480540#ln-comment-480540
Xem thêm