đăng truyện nhưng không thấy?
Members

sao mình đăng truyện với cập nhật rồi sao không thấy vậy?

4 Bình luận

EmbersGlow
Admin
Truyện phải có chương thì mới hiện trên trang chủ.
Bạn cần sửa lại tiêu đề truyện cho đúng.
Xem thêm
Keijo
Chủ post
đăng dc rồi
Xem thêm
Nghi là truyện bác bị diệt từ trong trứng rồi :v
Xem thêm
Keijo
Chủ post
mình cập nhật chương r~~ @@ bó tay
Xem thêm