đăng truyện nhưng không thấy?
Members

sao mình đăng truyện với cập nhật rồi sao không thấy vậy?

4 Bình luận

Keijo
Chủ post
đăng dc rồi
Xem thêm
Nghi là truyện bác bị diệt từ trong trứng rồi :v
Xem thêm
Keijo
Chủ post
mình cập nhật chương r~~ @@ bó tay
Xem thêm
EmbersGlow
Admin
Truyện phải có chương thì mới hiện trên trang chủ.
Bạn cần sửa lại tiêu đề truyện cho đúng.
Xem thêm