Cần người dịch tiếp truyện.
Members

Bộ genben loli của mình ủ mắm cũng lâu rồi nên muốn đem ra làm tiếp, nhưng mà lèo tèo mấy ngày nay vẫn chưa xong chap 6, còn có khoảng 300 từ. Mong có bác nào hỗ trợ mình nốt :v

Có gì liên lạc qua discord nhé dummy#4110

0 Bình luận