Tuyển Trans cho truyện The Lazy Swordmaster!
Members

Do thời gian ngày càng hạn hẹp, mình không thể dịch được thường xuyên, nên cần tuyển dịch giả (Trans) cho truyện The Lazy Swordmaster!.
Yêu cầu: Dịch không quá sai lệch nghĩa so với bản Anh (Sát nghĩa), không cần trau chuốt.
Ai có hứng thú xin vui lòng liên hệ tại https://discord.gg/ypMuw9M
Xin cảm ơn!

Truyện dịch

1 Bình luận

Ứng tuyển
Xem thêm