Nhờ Cao Nhân Kiểm Tra Giúp
Members

Chương 16 arc 10 bên Eng đổi nhóm dịch, mà thấy nhóm mới dịch sao sao ấy nên nhờ người nào rành tiếng Anh check hộ =.=.

_Chương 16 của nhóm ASIAN HOBBYIST(dịch tiếp): https://www.asianhobbyist.com/mcm-282/
_Chương 16 của nhóm Fui The Part Timer(dịch mỗi chương 16): https://pl.hideip.co/direct/aHR0cHM6Ly9wYXJ0dGltZXItZnVpLmJsb2dzcG90LmNvbS8-
_Raw chương 16: http://ncode.syosetu.com/n7648bn/282/


Truyện dịch

2 Bình luận

Không có raw nên chịu, bác phải tự review độ đủ và đúng của nó thôi. Tui thấy nhóm đầu dịch có vẻ dễ đọc dễ hiểu, còn nhóm 2 thì (có lẽ là) đầy đủ hơn.
Xem thêm
Dò 2 bản eng rồi sang bản nhật
Cái nào sát với ý nhật hơn thì dịch cái đó và phải chắc chắn bạn dịch nó được
Xem thêm