48s PV Animation Release That Witch
Members

S_O4AN68bnhc6RuKjg1icW8cX1kgu_nmrbKDPH-qrk85Brfg0gHni5_43hnKSG3_GxURza6V1P1bryiXPPUFRw7n55_NTmRLo2Ck4E39OxjuJ5-AiV2p_6FzvCkGhBNy_QxZpw1KxpcNGB-fAV3PzMvYhbzLOGc8W7EEuI2pn4a39V2Fk-vMIl9_drFNeBvEkzaAP-bJB1_RW5uMAVUq3jTxPYeq4yHdF5qb1besWuxNcgNddorZ2nmxwZHbazO_E2_m_Ty2aYJ3JJDtdzkpyChntCO0_JfSUhi9LEp8L7Y5n2A7AoA4Ndjr011lAWnCPdV77pd_9s51bMeIRJgybz0Mim7Gfmw24QD8NcDk6Oknk5WhxNlpFdJp1O4hY_Z1QKXA3q6ak4G3YMJQfju5XfseJMMHo3u9AlclyDemXf0dH1EXuDUoxgQKYu9PAiEbwSiXbZ0ge7w7t9N9g14kS8K8DsT0-Tr89ddXqxPggdWBjciUZl2SoqrAmpQu53sxhmf-U0l8eImqstwZdOTJPhwohlu9zfvkUzrtKf3zMVhGdBS9h8TO1X_U7KSijtk-BuiDzSnXusoSANbz7iaYTLkI72PNnxso5Ara4qk_WWO7BpgFW6SPu6AnEMjc-jUx9nPxQRMw1eYCd1DhEBtR76EwYmwmTQx7F01sn2KHtYOWuWm99-ozqoWVyrrezLgj3I7kIupuTRdUtZ1-16fM4C5n=w875-h510-no

Animation của Trung Quốc dựa trên bộ tiểu thuyết này. Hơi thua manga tý tẹo thôi...

-------------------------------------------------

Link Youtube

-------------------------------------------------

- Chúng ta không thể chọn thế giới nơi mình sinh ra,

Nhưng lựa chọn của chúng ta sẽ dẫn dắt thế giới này.

- Chúng ta đi tìm lời giải đáp,

Minh chứng rằng sự tồn tại chúng ta không phải dị giáo.

- Vậy nên bị gọi là những kẻ dị biệt, chỉ vì họ mạnh mẽ hơn người bình thường?


-------------------------------------------------

- Ngày ra mắt, chưa rõ...

- Eng drop gần 2 năm, có một vài trang cập nhật hơn 1000 chap nhưng không biết do người dịch hay máy dịch.

- Và tôi không biết tiếng Trung Quốc ~ Cuộc đời bế tắc =.=

De8pJUAZhDD1tou784HnfwenDnCBvERMOB8xSNv2X9d-KtHBTbeawOkqVze08GjOBoHcUcNjwggjjLqqxDomuX8i4JMEeNO9P5WExokVqMzVtxrHUBGIYZjJIhoUKnC8QtQU-S0ny-LByxjCm8Ie8qLY1BAq-gsOVlk7HgombRFzGR8NzaVdaosghgOHgaqbfhm4bvheVtJWPWBg6lEmHb7yHSUSCc_7Pn5jfoalH3TboqLBnzWK1VNWtoi0IR7nGdSksHEhaL-sYwXEsWlF2w7y-migGh1pYkjrp4qg_s7DuWtIeKVPt8rDFC7ih7-ZiVTB-xloCqeQCSY0yAjLc5azhhF42Nd-GDBpP7QiXYP9QB3gh8FxxgeLl4We85Ul-Ft0GvsNZlN1vXqAPYVV79_IWVC7pTV1LSRJipj_fDPWVylhN8laydbWQeSdyTI0ap62GYBeIbZVGG-ezLMQDONZumr7q6ykPX369rPUS6cQzX_agS8-VJ-9gs00cmV72Jug52R50AXzQ4vEe1zHt5SZ5BOQ42eh1kalfB3BoEZcP76ktq94KQfzVaNBx1QPj9Y-U8Hg3GabSYefwgHb20b_9YAGoVizdzU_14mfnT98FQ6mo8HR-i2u6Ifqp66eXsw7p6TejNlsX0w70mLqEgtvhVNZyhfSKBmgvvYPB13K4pGKIJ8kSrnXFcCBczOTej6xTbyWUTD4wAMS2V9Lfdmw=w880-h511-no

Truyện dịch

9 Bình luận

Sao lâu ra thế :’3
Xem thêm
lâu j, cả hai nhóm đều drop rồi
Xem thêm
@Watashi hentai desuu: nhưng bên kia chưa drop mà, ra lâu thôi :’3
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
hóng
Xem thêm
đọc cứ nghi nghi của hàn quốc mà cuối hóa ra của TQ
Xem thêm