Nekov2 - Yandere mode

Members
  • 36
    Chương đã đăng
  • 20
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • NEKO #ΦωΦ
  • Syke Chim Bé

Con chiên ngoan đạo của giáo hội yan-con.

Trung thành với giáo hội loli.

Phương châm:

Loli+yandere = wonderful!

Ngày sinh: 29/10/2004
Nghề nghiệp: None
Sở thích: Code, trans
Tham gia: 25/09/2021
5Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
4Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Khúc Vạn Trùng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ore no Pet wa Seijo-sama
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: