violet.

Members
 • 163
  Chương đã đăng
 • 0
  Đang theo dõi
Tên cũ:
 • Violet Là Màu Tím
 • violett.
 • #1f1e33
 • Violett
 • Violet Là Màu Tím
Tham gia: 25/09/2021
17Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Máy dịch
B.A.D.
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Máy dịch
Adachi và Shimamura
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Hướng Về Phía Bắc
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Bên nhau, mãi mãi
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào