Violett

Members
  • 119
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Violet Là Màu Tím

Discord: Violett#2140

Nothing is but what is not.

Sở thích: Tairitsu.
Tham gia: 25/09/2021
15Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Máy dịch
Adachi và Shimamura
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Máy dịch
Cô Dâu Tận Thế
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Hướng Về Phía Bắc
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Bên nhau, mãi mãi
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Máy dịch
Violet Evergarden
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào