Kinoshita Hideyoshi

Members
  • 76
    Chương đã đăng
  • 3
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Death or Alive
Tham gia: 28/11/2017
4Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Tokyo Ghoul:Days
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào