Le Ciel

Administrators
  • 84
    Chương đã đăng
  • 11
    Đang theo dõi

Thêm! Thêm nữa~!! Cho ta nghe thêm những thanh âm ai oán cõi nhân gian đi~

JvMwfEX.gif

Ngày sinh: 30/04/2017
Nghề nghiệp: Lều Báo :)
Sở thích: Tàn Ngược Nhân Sinh, Không nghe khóc không ra chương, Càng khích càng ngâm.
Tham gia: 23/12/2016
10Truyện đã đăng
Truyện dịch
Vinh Hoa Phú Quý
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
BEATLESS
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Truyện dịch
The Lazy Swordmaster
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ragnarok
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: