Le Ciel

Administrators
  • 86
    Chương đã đăng
  • 13
    Đang theo dõi

Anti-RomCom!

JvMwfEX.gif

Ngày sinh: 30/04/2017
Nghề nghiệp: Lều Báo :)
Sở thích: Be the ruler of all things.
Tham gia: 23/12/2016
10Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Vinh Hoa Phú Quý
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
BEATLESS
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Truyện dịch
The Lazy Swordmaster
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ragnarok
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: