Le Ciel

Administrators
  • 69
    Chương đã đăng
  • 8
    Đang theo dõi

Lười, tưng tửng, dễ nổi khùng và méo có định nghĩa về đàn ông trong đầu. Chồng, cũng chỉ là một công cụ mưu sinh mà thôi...

JvMwfEX.gif

Ngày sinh: 30/04/2017
Nghề nghiệp: Lều Báo :)
Sở thích: Viết lách, đọc Light Novel, chụp ảnh, ăn, ngủ và đặc biệt thích ở một mình.
Tham gia: 23/12/2016
7Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Truyện dịch
The Lazy Swordmaster
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ragnarok
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: