★Ba~kà★

Members
  • 6
    Chương đã đăng
  • 2
    Đang theo dõi
Tham gia: 20/08/2021
5Truyện đã đăng
Truyện dịch
Gomen ne, Onii-sama
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
The Hero And The ○○
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
I Will Become A Bully
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào