Tanaka-kun

Banned Members
  • 4
    Chương đã đăng
  • 14
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Hầy....
Tham gia: 04/08/2021
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Koujo Denka no Kateikyoushi
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: