Đại ma vương

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 137
    Đang theo dõi
Sống làm Anh Hùng, chết làm Qủy Vương. Đời đời kiếp kiếp ta mãi mãi lưu danh sách sử hai chữ "Huyền thoại".
Ngày sinh: 07/06/2000
Nghề nghiệp: Anh Hùng No.1
Sở thích: Cái gì cũng thích nhưng nhìn khác đi một tí là có thể đáng ghét rồi.
Tham gia: 18/10/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào