Yah

Banned Members
  • 19
    Chương đã đăng
  • 143
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Shiraqueen

Ừ thì.....

Ngày sinh: 22/03/2000
Nghề nghiệp: Học sinh quèn
Sở thích: Chỉ có ăn
Tham gia: 12/07/2021
3Truyện đã đăng
Truyện dịch
Koujo Denka no Kateikyoushi
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Haken no Kouki Altina
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: