._sow_.

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 106
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • _sow_ bỏ đồ sát kuma
  • Đồ sát con gấu kuma
  • not Huy Bú mà là Sơn Bú

 

Sozl
EmDy
Rim
Anu

 

Ngày sinh: 29/02/2020
Nghề nghiệp: Một cậu học sinh nghèo vượt khó để trở thành một sinh viên giàu vượt khá (͡ ͡° ͜ つ ͡͡°) Nghe ngu xuẩn nhể =))
Sở thích: delayer aka a failure
Tham gia: 25/06/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào