Everlasting

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 1
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Kiritohoang
Nhạt, cô đơn (chắc do FA lâu quá), lầy =))
Ngày sinh: 15/10/2000
Nghề nghiệp: Nghĩ đến mà đau lòng
Sở thích: Flame, Mind-break, Guro, Netori,...
Tham gia: 02/10/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào