• 27
    Chương đã đăng
  • 2
    Đang theo dõi
Ngày sinh: 10/09/2003
Nghề nghiệp: Chúa Tể Hóng Hớt
Sở thích: Hít Drama
Tham gia: 08/06/2021
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
The Villain Wants to Live
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào