Rozenfort

Members
  • 14
    Chương đã đăng
  • 6
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Halord Belayer

-Một Kouhai du học sinh Nhật Bản

-Dĩ hoà vi quý

-Chó có đuôi, người có ý thức

-Từng được một team thích bú fame mời vào gọi là GIÁN

Tham gia: 20/05/2021
6Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Your Forma
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào