TN_NDM

Members
  • 36
    Chương đã đăng
  • 1
    Đang theo dõi

Một thằng ất ơ nào đó vừa tạo tài khoản Hako xong đã hổ báo nhảy thẳng vào làm trans.

Ngu Eng và mù Jap nhưng có thể không dùng gg... chắc thế.

Liên hệ với tôi tại: discord.gg/akasuri

Tham gia: 07/05/2021
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: