KE/ILT

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 162
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Dual-Edged

Nam chính trong một bộ romcom pha chút hàng tấn drama và tragedy và không NTR, nơi bạn thuở nhỏ là winner và cũng là loser.

Đang ấp ủ một âm mưu vô cùng to lớn về một chiếc fanfic nho nhỏ với nội dung: Sẽ như thế nào nếu n+x-a tác phẩm văn học có bối cảnh khác nhau cùng tồn tại trong một thế giới???

Ngày sinh: 25/09/1990
Nghề nghiệp: Chủ Tịch Tương Lai Tập Đoàn Rất Nhiều Thành Viên
Sở thích: Đọc, xuyên tạc, suy ngẫm và hệ thống hóa tất cả mọi thông tin nắm bắt được để trau dồi khả năng viết lách
Tham gia: 06/05/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào