Dual-Edged

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 70
    Đang theo dõi

Muốn viết truyện nhưng ngại.

Ngày sinh: 25/09/2006
Nghề nghiệp: Chủ Tịch Tập Đoàn Một Thành Viên
Sở thích: Đọc và sáng tác
Tham gia: 06/05/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào