_YếnHy_

Members
  • 50
    Chương đã đăng
  • 1
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • _Giun_Vàng_Đơn_Giản_
Ngày sinh: 14/01/2021
Tham gia: 03/05/2021
3Truyện đã đăng
Truyện dịch
Goblin Slayer
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào