• 47
    Chương đã đăng
  • 85
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Loy Ralback
  • Hoshibi

Ngày sinh: 06/11/1896
Nghề nghiệp: Trai bao
Sở thích: Đọc sách, coi hent
Tham gia: 02/05/2021
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: