• 17
    Chương đã đăng
  • 49
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • TGRNguyen

Solo player, nhưng không ai để ý

Discord: TGRNguyen#9166

Ngày sinh: 07/01/2007
Nghề nghiệp: Học sinh
Sở thích: Game; Đọc LN/WN
Tham gia: 21/04/2021
1Truyện đã đăng
Truyện dịch
Mayo Chiki!
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào