• 1
    Chương đã đăng
  • 7
    Đang theo dõi

Độc Cô Toàn Bại, sống trên một hành tinh kỳ lạ gọi là Trái Đất

Nghề nghiệp: NEET
Tham gia: 05/09/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
NPC Town-building Game
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: