Shir0gane

Members
  • 50
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi
NEET
Ngày sinh: 04/04/2000
Nghề nghiệp: Học Sinh
Sở thích: Anime/Manga/Light Novel
Tham gia: 03/09/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
4Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Strange Life of a Cat
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: