Drop lord

Members
  • 16
    Chương đã đăng
  • 5
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Eric Porter
Ngày sinh: 12/02/2005
Sở thích: Đọc light novel, genshin, ngoại binh nhưng không top 8
Tham gia: 01/04/2021
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào