Thaumiel

Members
  • 8
    Chương đã đăng
  • 2
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Game này coi như bỏ

Sinh tồn và tôn nghiêm của nhân loại chỉ có thể đạt được dựa trên nền tảng là đao kiếm và súng đạn.

Link discord: Thaumiel#5149

Ngày sinh: 17/04/2003
Nghề nghiệp: Nhân viên part-time
Sở thích: Ngủ
Tham gia: 01/04/2021
3Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Strike The Blood
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia