Túc-tan

Members
  • 4
    Chương đã đăng
  • 1
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • T T T T(4T)

Dễ thương, xinh đẹp, đa tài, học vấn tốt,...

Là những thứ mà em không có.

Chỉ có mỗi tật điêu là tốt thôi

Ngày sinh: 25/12/2006
Nghề nghiệp: Có nghiệp, không có nghề...
Sở thích: Học, Học Nữa, Học Mãi,...
Tham gia: 30/03/2021
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào