Boxie

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 10
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Kingwar3
Trí tưởng tượng của mỗi người là một thế giới riêng. Hãy tôn trọng nó, hãy phát triển nó và bạn sẽ thành công.
Nghề nghiệp: Chỉ là một người bình thường, có sở thích OLN nhưng trình độ viết còn thấp.
Sở thích: WoW, God of War, LN, OLN, Manga, Anime, blah blah...
Tham gia: 31/08/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào