shypum96

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 52
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • hoangson005

Ai chẳng có lúc quên mang ô khi trời mưa, bạn che ô cho người khác, ngày sau, nếu bạn là người gặp mưa, sẽ có người thay bạn cầm dù.

Tham gia: 20/03/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào