Savoy

Members
  • 55
    Chương đã đăng
  • 8
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • savoy2109mo

Further beyond tomorrow <3 Linne

                      

À mà trên kia là wife bạn gái tôi, còn đây là waifu của lòng tôi <3

u74179-575d5cbc-f56b-4b1f-ae70-d9cbd1ad4e9f.jpg

Ngày sinh: 21/09/2003
Nghề nghiệp: Simp "sở thích" đến chết, làm ơn đừng ai cản tôi
Sở thích: Linne & Kiryuu Shino
Tham gia: 19/03/2021
2Truyện đã đăng
Truyện dịch
Kokoro Connect
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
5Truyện đang tham gia
Truyện dịch
I'll have sherbet!
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: