Savoy

Members
  • 65
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • savoy2109mo

華やかに踊り踊れや 天下の綻び

手招いた ボクは桃の花

それとも曼珠沙華

Let us dance, in gorgeous beauty, with the world collapsing nearby

Beckoning you over, am I a peach blossom?

Or am I a red spider lily?

                            

Discord: Kurogane Savoy 黒金サボイ#0001

Facebook: Phan Đăng Hồng Đức

Ngày sinh: 21/09/2003
Nghề nghiệp: Simp "sở thích" đến chết, làm ơn đừng ai cản tôi...
Sở thích: Linne và Mama Nature
Tham gia: 19/03/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
I'll have sherbet!
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: