• 0
    Chương đã đăng
  • 19
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • smugTROY
Tham gia: 12/03/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
3Truyện đang tham gia
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Dokuzetsu Kuudere Bishoujo
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: