Yurification.

Members
  • 332
    Chương đã đăng
  • 6
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Nhokdauto1

Là tín đồ của tôn giáo đùi và khẳng định Yuri là chân lý. 

Một tên cuồng gái 2D nhưng vẫn không quên nghĩa vụ ở thực tại (lâu lâu khá lười.)

Kiểu người theo chủ nghĩa hoàn hảo (dù biết mình chết cũng chưa chắc được và trên đời không có gì là hoàn hảo, ngoài cơm mẹ nấu.) 

 

 

Nghề nghiệp: Sinh viên.
Sở thích: Văn hoá Nhật Bản, dịch, chơi làm.
Tham gia: 18/08/2017
3Truyện đã đăng
Truyện dịch
Maiden Of The Cursed Blade.
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: