Nguyễn Tuấn Kiệt

Members
  • 2
    Chương đã đăng
  • 3
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Mosereiy
Ngày sinh: 11/06/2002
Nghề nghiệp: Học sinh.
Sở thích: Sáng tạo.
Tham gia: 16/08/2017
2Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
Thư gửi anh
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào