ak-47fake

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 208
    Đang theo dõi

Ngu lâu dốt bền, cần phải cố gắng hơn, học để tương lai không chết đói.

Nghề nghiệp: Road to đại học aka cố gắng để không làm phí tiền bố mẹ nuôi học suốt 15 năm cuộc đời.
Sở thích: Road to silver elite aka ăn hành ở rank bạc
Tham gia: 23/02/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào