Ldacombat55532

Banned Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 4
    Đang theo dõi
Bảng chú giải tên tài khoản -Tên gốc:”L”iên “Đ”oàn “A”sean “combat”55532(đố ai biết số 55532 nghĩa là gì đó (^~^)????) Bản chế của “đám bạn tốt” -“L”ừa “Đ”ảo combat55532 -“L”ạc “Đ”à combat55532 .......Loading.........
Ngày sinh: 08/11/2000
Nghề nghiệp: Đào mộ sư,ẩn sĩ
Sở thích: Đào mộ;Bí mật đứng sau phá đám mọi thứ->xuất hiện như 1 vị thần và giải quyết đám hỗn độn->(•~•)
Tham gia: 12/08/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào