• 0
    Chương đã đăng
  • 27
    Đang theo dõi

Sở thích thì có đó nên giờ là về  ghét nhỉ

Ghét yuri,bishojo ai và mọi thành phần hủ trên đời

Nghề nghiệp: Người tiêu thụ oxi
Sở thích: Máu me,cơm chó và đang hóng 1 dark fantasy chất lượng
Tham gia: 12/02/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào