SLynch

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 70
    Đang theo dõi
Sở thích: Các bộ LN/WN và manga các thể loại. Nhya haha *ahem*. :v
Tham gia: 09/08/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
2Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Nihonkoku Shoukan(WN)
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: