Yuukei

Members
  • 25
    Chương đã đăng
  • 11
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Longz

Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.

For the sake of communication, contact via Discord: Yuukei#5379

Ngày sinh: 11/08/2004
Nghề nghiệp: Ăn hại
Sở thích: Lạch cạch lạch cạch lạch cạch
Tham gia: 04/02/2021
3Truyện đã đăng
Truyện dịch
When The Clock Strikes Z
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
5Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Petit Bourgeois
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: