An Nhiên Hạ Huyệt

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 134
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • yusakurobane

Vào một buổi đêm hè, dưới cái nóng oi bức tháng 6, ngồi trong phòng tối, tùy hứng đọc "Những ngày cũng em Kế". Tôi quyết định sẽ viết một cuốn OLN.

Ngày sinh: 23/01/1967
Nghề nghiệp: Học giả
Sở thích: Sống vô tư vô ái. Không thích làm việc tốt><
Tham gia: 01/02/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào